Historie

Obec Radkov se rozprostírá v malebném prostředí Českomoravské vrchoviny, asi 17 km od Bystřice nad Pernštejnem, 25 km od okresního města Žďár nad Sázavou a 20 km od Velkého Meziříčí.

Na návsi je velký rybník s názvem Radkovský, na jehož severní a jižní straně se rozkládá větší část obce. Domy jsou stavěny od sebe, do ulice štítem. V současné době má Radkov 170 obyvatel (v porovnání s rokem 1930 – v obci bylo 273 obyvatel) a 83 popisných čísel, z toho trvale obydlených domů je 55 (rok 2010). Výměra katastrálního území činí 396 ha. K Radkovu patří i místní část Radkovičky, dříve nazývaná německy Margarethdorf.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1368. A od roku 1377 se vede v záznamech dvůr i jeho majitelé. Radkov patřil ve 14. století ke Křižanovu, v 15. století k Moravci. Pak se stal samostatným panstvím, k němuž náležela i Nová Ves. Roku 1447 zde byl pánem Jan Radkovský z Nové Vsi, roku 1504 Buryan z Nové Vsi a Radkova, jehož synové postoupili statek Janu z Pernštejna. Ten roku 1531 koupil i panství moravecké. U přilehlého rybníka Podtvrzník stávala vodní tvrz, avšak roku 1560 již byla pustá. Byla to strážní tvrz, která sloužila, stejně jako mnoho podobných tvrzí v okolí, ke střežení libicko-žďárské stezky. Dnes se na těchto místech nalézá louka.

Již v roce 1725 se v obci nacházela zvonička. Po mnohých rekonstrukcích byla nakonec zbourána a roku 1990 za velké pomoci místních obyvatel vyrostla kaple nová, zasvěcená sv. Anně. Základní kámen posvětil v Římě papež Jan Pavel II. Při svěcení nové kaple byl přítomen i brněnský biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle. Nejvýznamnější společenskou akcí je každoroční svato-Annenská pouť se mší u kapličky. K této příležitosti pořádají hasiči v sobotu pouťový výlet  a v neděli po mši posezení s hudbou. Nevadí ani špatné počasí, to se pak akce přeloží do kulturního domu.

Důležitou roli hrálo v obci i vzdělávání. Škola byla slavnostně otevřena roku 1930 – byla to jednotřídka. V době normalizace roku 1979 byla z důvodu rušení všech jednotřídek i tato zrušena. Budovu školy koupilo následně JZD Moravan a přestavělo ji na bytový dům ( 3 byty).

Další významnou budovou je Kulturní dům, který byl postaven v akci „Z“ a při jeho slavnostním otevření proběhl i 1. sjezd rodáků a přátel obce. Jiná setkání rodáků nebyla historicky doložena. Z tohoto důvodu se zastupitelstvo obce rozhodlo roku 2010 uspořádat historicky 2. setkání, při kterém vznikl i tento materiál o obci. Součástí setkání bylo slavnostní svěcení nového zvonu kaple, žehnání nového praporu SDH Radkova a žehnání nových obecních symbolů.

Nejstarším spolkem v Radkově je Sbor dobrovolných hasičů, založený roku 1894. 3.a 4. května 2014 proběhly oslavy jeho 120. výročí. Od počátku se tento spolek stará také o zajištění kulturního života v obci, zejména pořádání zábav a plesů. Od nepaměti je pečetním znakem obce sv. Florian, zalévající z kbelíku hořící domy u svých nohou.

První kronika obce je z roku 1923, kronika druhá však nebyla po určitou dobu aktualizována, ale v současné době kronika třetí je již vedena vzorně.

Novodobý znak a vlajka obce pochází z roku 2009, kdy proběhlo schválení Parlamentem ČR a oficiální převzetí dekretu se uskutečnilo v lednu 2010 z rukou předsedy poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pana Ing. M. Vlčka. Znak a vlajka obsahuje ve stříbrno-modře šikmo děleném poli nahoře černého havrana se zlatým prstenem v zobáku, dole šikmo zlaté vědro s vytékající stříbrnou vodou.

V obci a jeho okolí se nachází nezvykle mnoho rybníků a rybníčků se zajímavými názvy, např. Nohavice, Kuchyň, Pila, Podtvrzník, Jubilejní aj. Krásné prostředí vybízí k cyklistickým výletům, pěší turistice,  rybaření a houbaření.