Kronika

První kronika obce je z roku 1923, kronika druhá však nebyla po určitou dobu aktualizována, ale v současné době kronika třetí je již vedena vzorně.

Usnesení o zřízení první kroniky:

první kronikář