Symbolika obce

návrh znaku_č.1

Původní návrh znaku, který Heraldická komise Poslanecké sněmovny v roce 2009 neschválila.

znak_Radkov

Schválený a současně platný znak obce. Ve stříbrném poli černý havran s prstenem v zobáku a v modrém poli atribut Svatého Floriána džber s vytékající vodou.

návrh vlajky_č.1

Původní návrh praporu, který Heraldická komise Poslanecké sněmovny v roce 2009 neschválila.

radkov_vlajka

Schválený a současně platný vzor obecního praporu.